המנהיגים ה"בלתי צפויים"

מנהיגות היא בעיקר עשייה ומאמץ. היא אינה ההילה העוטפת את האדם או הכריזמה המוחצנת שלו, אלא התמודדות עם החלטות שאינן פופולאריות והוצאתן אל הפועל. למנהיג יש יכולת להביט קדימה, לחזות כיצד תשתנה המציאות ולהכיר בכך שעליו להיות מוביל או חלק של השינוי הזה.

הלם האקזיט

מה עושים ביום שאחרי? ד' חזר לאחרונה מחופשה וניסה להבין מהן האפשרויות המקצועיות שעומדות בפניו.