ההבדלים בין גיוס דירקטורים בחברה פרטית לגיוסם בחברה ציבורית

הביקוש הגדל לדירקטורים לצד האטרקטיביות של התפקיד המתגמל מעמידים את תהליך איתור וגיוס הדירקטורים באור הזרקורים, אבל מה באמת כרוך בגיוס המועמד הנכון לדירקטוריון ובמה שונה תהליך גיוס בחברה ציבורית לעומת חברה פרטית?

לדירקטוריון תפקיד חשוב ורב-השפעה על החברה ומנהליה. הדירקטוריון הוא הגוף העומד בראש הארגון, מתווה מדיניות, קובע יעדים ומפקח על הנעשה. לדירקטורים סמכויות החלטה משמעותיות בתהליכים דוגמת גיוסי הון וחלוקת דיבידנדים. בחברות שבהן אין גרעין שליטה הצורך בבחירת דירקטוריון  גדול אף יותר, זאת מפני שללא הנהגה חזקה ויציבה החברה עלולה להיקלע לסטגנציה ואף להיכשל.

אף על פי שתפקיד הדירקטור נחשב לאטרקטיבי מאוד, הן מבחינת דימוי והן מבחינת תגמול, הוא גם מחייב נשיאה באחריות להצלחת החברה או לכישלונה. בשנים האחרונות ראינו דוגמאות רבות לחברות בהם דירקטורים הואשמו בהתרשלות במילוי תפקידם.

האחריות המקצועית והאישית של חברי הדירקטוריון הפכה לנושא קריטי, ולכן הוקשחו הקריטריונים לבחירתם. אם בעבר מונו לתפקיד מקורבים או אנשי ציבור בעלי שם, כיום תנאי הכניסה ההכרחיים לדירקטוריון הם לכל הפחות ידע במגוון תחומים, מקצועיות ויושרה ללא דופי. לאור זאת תהליך ההשמה של דירקטורים הוא בעל משמעות מכרעת ועליו להיות מוקפד ומדויק.

גיוס דירקטורים בחברה ציבורית
מינוי דירקטורים בחברה ציבורית מושפע מהחלטות הרשות לניירות ערך. על פי החוק, בחברה ציבורית צריכים לכהן לפחות שני דירקטורים חיצוניים (שאינם בעלי זיקה  לארגון/בעלי שליטה). אחד הדירקטורים נדרש להיות בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית והיתר בעלי כשירות מקצועית בהתאם לתחומי העיסוק של החברה. הסיבה לכך היא רצון ליצור תהליך קבלת החלטות אובייקטיבי המשמר גם את האינטרסים של ציבור מחזיקי המניות וגם את האינטרסים של בעלי השליטה.

גל הנפקות חסר תקדים, והגידול במספר החברות החדשות בבורסות מצריך מינוי של דירקטורים חיצוניים בהיקפים משמעותיים יותר מאשר בעבר. זהו אתגר משמעותי לחברות ציבוריות שמבקשות לבנות דירקטוריון, שכן מועמדים חיצוניים אינם חלק ממתווה הדנ"א הקיים בחברה – אותו דנ"א שבזכותו יצאה החברה להנפקה.

כיצד, אם כך, יכולה חברה ציבורית לאתר את הדירקטור הבא שלה?

כאשר אנו מגייסות דירקטור לחברה ציבורית אנו מרכיבות פרופיל מדויק המורכב ממשתנים רבים. אנו יכולות לשקול לדוגמה שילוב של אנשי אקדמיה, שיביאו פן תיאורטי ואנליטי, או אנשי טכנולוגיה, היכולים לתרום בהגנה על הארגון מפני התקפות סייבר חיצוניות. בזכות בקיאות בפעילות בכירי המשק הישראלי בעבר ובהווה, מאגרי המידע הגדולים שלנו והקשרים האישיים הענפים שרקמנו עם השנים – ביכולתנו לבדוק לעומק המלצות ולהצליב אותן עם המידע שיש רק לנו כדי  לאתר את המועמדים המתאימים ביותר לפרופיל הרצוי שנבנה בשיתוף עם הלקוח.

גיוס דירקטורים בחברה פרטית
מחברה ציבורית, אשר כפופה לרשות לניירות ערך, דירקטוריון בחברה פרטית יכול למנות אדם אחד בלבד. כלומר, אם יש בעל שליטה בחברה, הוא אינו מחויב לעמידה בתקנות הרגולציה באשר למינויים. הוא המחליט הבלעדי על תמהיל המומחיות הנדרש ואף יכול לכהן בעצמו כבעל המניות, דירקטור ומנהל החברה גם יחד.

מבנה זה נפוץ בעיקר בחברות משפחתיות ובבתי עסק קטנים, ובדומה לחברות ציבוריות, מצופה גם מחברות פרטיות גדולות להתנהל בעת הזו על פי כללי ממשל תאגידי. גם בחברה פרטית מוטלת על חברי הדירקטוריון אחריות לבצע את תפקידם במקצועיות ולהתחייב להימנע מניגוד עניינים ומניצול הזדמנויות עסקיות לטובת רווח אישי.

בתהליך גיוס דירקטורים לחברה פרטית חשוב להבין האם היעדים של החברה מכוונים ליציאה להנפקה, להגשמת יעדים פנימיים או למכירת החברה. זאת במטרה לאתר את המועמד הנכון שיקדם אותה למימוש המטרות שהציבה לעצמה. בהתאם לכך שיקולים אפשריים לבחירת דירקטור לחברה פרטית יכולים להתבסס על ניסיון המועמד בניהול תהליכי הנפקה, ניסיון בהכוונה וביישום תהליכים אסטרטגיים פנימיים ובניסיון בהובלת שיתופי פעולה עם גורמים חיצוניים.

הרכב שולחן הדירקטוריון
לתהליך הגיוס של דירקטורים בחברה ציבורית ובחברה פרטית היבטים דומים. בכל תהליך גיוס אנו שואפות לחזק את הקיים ולהשלים את החסר, ופועלות בשיתוף פעולה ובשקיפות מול החברה. אנו בוחנות מטרות ויעדים, חוזקות וחולשות, דרישות ובקשות וכן את האתגרים של החברה, את תחומי המומחיות שלה (טכנולוגית / שיווקית / רגולטורית / פיננסית / עסקית / ניהולית / משפטית) ואת החזון הכללי שלה. כל זאת כדי להרכיב את תמהיל האיכויות הרצוי לפרופיל הדירקטור.

כיוון שלכל חברה אופי, עיסוק, ומרקם חברתי ייחודי מדובר במשימה אסטרטגית מוקפדת המתחשבת בפרמטרים רבים. באיתור מועמדים אנו מתבוננות על פועלם לאורך השנים, על מרכיבי אישיותם, ניסיונם בתחומים רלוונטיים ועל תחומי הידע והמומחיות שלהם.

בעלי שליטה, נשיאים או יו"רים בחברה ציבורית או פרטית, היעזרו בנו באיתור וגיוס האנשים המתאימים. אנו בטוחות שהדירקטור הבא לדירקטוריון שלכם קיים – צריך רק לאתר אותו, וזו הרי ההתמחות שלנו.

צרו קשר

•••

  • 972-3-7466000+
  • info@mashabey.com
  • קהילת ונציה 10, תל אביב
  • 972-3-6470236+
  • 972-3-7466000+
  • info@mashabey.com
  • קהילת ונציה 10, תל אביב
  • 972-3-6470236+