משאבי אנוש

אנו עוסקים בזיהוי ואיתור חברי הנהלה בכירה בלבד בכל המגזרים.


מגזרים אופייניים:

 

טכנולוגיה: תקשורת, חומרה ומערכות, מדיה ואינטרנט, מוליכים למחצה ותוכנה


מוצרי צריכה וקמעונאות


שירותים פיננסים


חברות תעשייה


קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות


המגזר הציבורי, המגזר הממשלתי


המגזר השלישי וארגונים ללא כוונת רווח


מדעי החיים


חברות שירותים


 

תפקידים אופייניים:

יו"ר דירקטוריון, חבר דירקטוריון


שותף בקרן הון סיכון, שותף בקרן השקעות פרטית


מנכ"ל, משנה למנכ"ל, נשיא


מנהל יחידה עסקית, General Manager, מנהל חטיבה, מנהל אתר, מנכ"ל חברה-בת


סמנכ"ל כספים | CFO | סמנכ"ל סיכונים | סמנכ"ל משאבים | סמנכ"ל תפעול | COO| יועץ משפטי | סמנכ"ל משאבי אנוש | סמנכ"ל שיווק | סמנכ"ל מכירות | סמנכ"ל פיתוח עסקים | סמנכ"ל אסטרטגיה |  סמנכ"ל נראות | סמנכ"ל מדיה חברתית | סמנכ"ל מחקר ופיתוח | סמנכ"ל טכנולוגיות | סמנכ"ל הנדסה | סמנכ"ל מוצרים | CTO | סמנכ"ל ענן | סמנכ"ל Professional Services |  סמנכ"ל Delivery | סמנכ"ל חדשנות | סמנכ"ל קיימות


 

our clients

 
        
           
           
           
     
     
  
  
  
 
  
        

  
  

 
  
 
     
          
         
        
       
עבור לתוכן העמוד