משאבי אנוש

אנו עוסקים בזיהוי ואיתור חברי הנהלה בכירה בלבד בכל המגזרים.


מגזרים אופייניים:

 

טכנולוגיה: תקשורת, חומרה ומערכות, מדיה ואינטרנט, מוליכים למחצה ותוכנה


מוצרי צריכה וקמעונאות


שירותים פיננסים


חברות תעשייה


קרנות הון סיכון וקרנות השקעה פרטיות


המגזר הציבורי, המגזר הממשלתי


המגזר השלישי וארגונים ללא כוונת רווח


מדעי החיים


חברות שירותים


 

תפקידים אופייניים:

יו"ר דירקטוריון, חבר דירקטוריון


שותף בקרן הון סיכון, שותף בקרן השקעות פרטית


מנכ"ל, משנה למנכ"ל, נשיא


מנהל יחידה עסקית, General Manager, מנהל חטיבה, מנהל אתר, מנכ"ל חברה-בת


סמנכ"ל כספים | CFO | סמנכ"ל סיכונים | סמנכ"ל משאבים | סמנכ"ל תפעול | COO| יועץ משפטי | סמנכ"ל משאבי אנוש | סמנכ"ל שיווק | סמנכ"ל מכירות | סמנכ"ל פיתוח עסקים | סמנכ"ל אסטרטגיה |  סמנכ"ל נראות | סמנכ"ל מדיה חברתית | סמנכ"ל מחקר ופיתוח | סמנכ"ל טכנולוגיות | סמנכ"ל הנדסה | סמנכ"ל מוצרים | CTO | סמנכ"ל ענן | סמנכ"ל Professional Services |  סמנכ"ל Delivery | סמנכ"ל חדשנות | סמנכ"ל קיימות


 

התמחות ולקוחות

 

מסיבות מובנות, אין אנו יכולים לפרט את תהליכי ה head hunting בהם היינו מעורבים וגם לא את שמות המנהלים אשר נבחרו ולכן אנו מציגים רשימה מדגמית ומייצגת של קהל הלקוחות שלנו .

רשימה זו משקפת את הידע הנרחב שצברנו במגזרים השונים וכוללת נציגים מארגונים גלובליים, ארגונים מקומיים וסטארט-אפים מבטיחים.


 

  
 
  
     
     
  
     
  
  
   
   
   
      
   
          
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עבור לתוכן העמוד