משאבי אנוש

על ה - AESC

ה AESC  הינו הגוף העולמי הרשמי המייצג את חברות איתור הבכירים הפועלות במודל RES) Retained Executive Search ). הארגון מנוהל ע"י מועצות אזוריות הפועלות באמריקה, אירופה ואסיה-פאסיפיק. החזון של ה AESC והמטרות שבשמן הוא פועל נועדו לקדם ולשפר את הפרקטיקות המקצועיות של העוסקים בתחום.

ה AESC  ורשימת החברות הכלולות בו מאמינים שתהליך של איתור בכירים צריך להיעשות באופן מדעי ומדיד ככל שניתן והקובע קריטריונים להערכה אשר הינם אובייקטיבים והשוואתיים. משימת האיתור מנוהלת תמיד ע"י יועץ בכיר ומנוסה המגובה בצוות תמיכה מידעני ואדמיניסטרטיבי. משימת איתור של חבר הנהלה הינה גורם מכריע בחייו של ארגון ועל כן לא נכון להתבסס על שיטות גיוס או השמה שאינן מבוססות מחקר וגישה פרואקטיבית.

המשימה העיקרית של ה AESC היא להגדיר ולשמר את מודל העבודה והסטנדרטים של חברות האיתור ולוודא שהתהליכים שהן מנהלות מתבצעים באופן המקצועי ביותר. זאת, בכדי לשמור על האינטרסים הן של הלקוחות והן של המועמדים.

ה AESC פרסם את הקוד האתי, את הקווים המקצועיים המנחים, את רשימת הזכויות של הלקוח ואת רשימת הזכויות של המועמד.

כל המסמכים האלה מיועדים להבטיח את איכות השירות שניתן ללקוח ואת הערך המוסף המתקבל מתהליך האיתור.

חברות ב AESC ניתנת אך ורק לחברות איתור אשר עונות על הקריטריונים המחמירים המוכתבים ע"י הארגון ועוברות הליך קבלה מסודר ע"י מועצת האזור הרלוונטית. לקוחות מכל מדינה רשאיות לפנות לארגון בדבר כל הפרה של התחייבות שביצעה חברת האיתור. כל חברי הארגון אימצו את הסטנדרטים המקצועיים שהוכתבו ומחויבים למתן שירות ופתרונות במקצוענות וללא פשרות.

» לאתר ה AESC

» למידע נוסף (PDF)

עבור לתוכן העמוד